Duyuru
2017'nin Sonuna Kadar Sitemize Üye Olanlar VIP Üye Olma ve VIP Özelliklerini Kullanma Hakkini Kazanacaklar.
ÜYE KAYIT FORMU
Giriş yapıldı, yönlendiriliyorsunuz...

zaten kayıtlı mısın? hemen giriş yap.
veya
ÜYE GİRİŞ FORMU
Giriş yapıldı, yönlendiriliyorsunuz...

Kullanıcı adınız

Parolanız

ŞİFREMİ UNUTTUM
Parola sıfırlama bilgileriniz e-posta adresinize gönderilmiştir.

E-posta adresiniz

Tür:
İzlenme:
Sitemizin Devamliligi icin Lütfen Filimlere Yorum Yazmanizi Öneririz, ilginiz icin TESEKKüRLER

Kadir Gecesi Nedir ve Ne Zamandir?

KADİR GECESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

İbni ubey dediki alametlere dayanarak veya Rasulullahın bize bildirdiği şu işarete dayanarak.'Rasulullah buyurdu ki;Kadir gecesinin sabahında güneş ışınsız olarak beyaz bir şekilde doğar(Müslim K. es-Siyam, bab: 220, Hadis No:9 762) Gecenin sabahında güneşin, göz kamaştırıcı bir parltisı olmaksızın beyaz olarak doğmasıdır. el-Hasen dedi ki: Peygamber (sav) Kadir gecesi hakkın­da şöyle buyurmuştur: "Kadir gecesinin alâmetleri arasında şunlar da vardır: O gece aydınlık ve hoş bir gecedir. O gece ne sıcak, ne de soğuktur. O ge­cenin sabahında güneş (gözleri kamaştıran) ışıkları bulunmaksızın doğar. ( Taherani, Kebir, XXII, 59, Münavî, Feyzu'l-Kadir, V, 396; Suyııtî, ed-P ru'(-Mensur, VIII, 5H1.) Ubeycl b. Umeyr dedi ki: (Ramazanın) yirmiyedinci gecesinde denizde bu­lunuyordum. Deniz suyundan bir miktar aldım, onu tatlı ve rahat içilir bul­dum.(İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an) KADİR GECESİNİN DiGER BELİRTİLERİ; Birinci Alamet: Sahih-i Müslim'de geçen Ubeyy Bin Kab'den rivayetle, Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Kadir gecesinin alametleri şöyledir: Onun sabahında güneş, şuasız (ışınsız) doğar.'' İkinci Alamet: İbn Abbas ve İbn Huzeyme'den, et-Tayâlisî'nin Müsned’inde rivayet ettiği sahih hadiste şöyle geçmektedir. Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Kadir gecesi açık bir gecedir; ne soğuk ne de sıcaktır. O günün sabahında güneş, zayıf ve kızılımsı bir renkte doğar.'' Üçüncü Alamet: Taberani'den hasen senetle, Vâsile b. El-Eskağ'dan Rasulullah (s.a.s)'ın şöyle dediğini rivayet ettiği sabit olmuştur: Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Kadir gecesi açık bir gecedir (bulutsuz), ne sıcaktır ne de soğuktur.'' Bu üç hadis kadir gecesinin alametlerini bildiren sahih hadislerdir. Ahmed'in Müsned'inde Ubade b. Samit'ten rivayet ettiği uzun hadis şöyledir: Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Kadir gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız doğar. Tam ayın hilal hali (ayın 14. hali) gibidir. Bugün de şeytan önüne çıkmaz.'' İlim ehli bu gecenin başka alametlerini de zikretmiştir. Fakat bu alametlerin aslı yoktur, yani sahih değildir. Bunları burada zikretmemin sebebi, onlara tembihte bulunup uyarmak içindir. Taberani, bir kavmin kadir gecesinin alametleri hakkında şöyle dediklerini zikretmiştir: “Ağaçlar yere düşer de sonra asıl haline döner.” Bu rivayet sahih değildir. Bazıları tuzlu suyun kadir gecesinde tatlılaştığını söylerler. Bu da sahih değildir. Bazıları köpeklerin bu gecede havlamadıklarını söylemişlerdir. Bu da sahih değildir. Bazıları da karanlık yerlerde dahi ışığın olacağını söylemişlerdir. Bu da sahih değildir. Bazıları ise insanların her yerden selam sözleri duyduklarını zikretmişlerdir. Bu da sahih değildir. Fakat bu özel bir güruh için söz konusu olabilir. Allah (c.c) tarafından seçilmiş bazı kimseler, ışıkları görebilir ve meleklerin tesbih ve selamını duyabilirler. Bu da Allah (c.c) tarafından bu insanlara verilmiş kerametler olabilir. Bu durumda genelleştirme yapmak sahih değil, batıl bir durum olur. Mühim olan, bir kişinin ''kadir gecesi''nin gününü belirlemesi değildir. Asıl mühim olan, ibadet etmek ve bunun için çaba göstermektir. Bazı kimseler, tevafuken o gecenin kadir gecesi olduğunu bilebilirler. Bazı kimseler de bilmeden o günü ibadet ve huşu’ ile geçirmiş olabilirler. Allah (c.c) katında bu kimseler,  bu geceyi tanıyan kişilerden daha faziletli ve daha yüksek mertebeye sahip olabilirler. İkincisi; bu gece bu ümmete özel bir gece değildir. Tercih edilen, bu gecenin hem bu ümmet hem de geçmiş ümmetler için özel bir gece olduğudur. Nesai'de geçen Ebu Zerr' den rivayet edilen hadis şöyledir: Ebu Zerr, Rasulullah (s.a.s)'a şöyle sordu: “Ya Rasulullah! O gece Peygamberler yaşadığı sürece devam eder de peygamberler vefat ettikten sonra kaldırılır mı?'' Rasulullah (s.a.s) şöyle cevap verdi: ''Hayır, bilakis o kalıcıdır.'' Bu hadis, Malik'in Muvatta’da rivayet ettiği hadisten daha sahihtir. Muvatta'da Malik şöyle diyordu: ''Bana ümmetlerin yaşları gösterildi. Sanki bu yaşları az buldum. Bu sebeple bana ''kadir gecesi'' verildi. Bu gece bin aydan daha hayırlıdır.'' Eğer bu hadis sahih ise te'vile açık bir hadistir. Ancak Ebu Zerr'in hadisi sahih ve sarih (açık) bir hadistir; te'vil kabul edilmez. Bu hadisi Allah'ın şu  sözü güçlendirir. Allah (c.c) şöyle buyuruyor: اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ''Doğrusu Biz, O'nu (Kur’an'ı) Kadir gecesinde indirdik.'' (Kadir: 1) Rasulullah (s.a.s)’a peygamberlik gelmeden önce diğer ümmetlerde de kadir gecesi vardı. Yani bu gece, Rasulullah (s.a.s) ve ümmetine has bir gece değildir. Âlimlerin cumhuruna göre tercih edilen görüş; Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde ve tekli gecelerinde olduğudur. Tercih edilen gece ise, Ramazan ayının 27. gecesidir. Onun ihya edilmesi ise namazla, Kur’an-ı Kerim okumakla, zikir yapmakla, dua ve istiğfar etmekle olur. Bu ameller güneş batımından fecrin doğuşuna kadardır. Teravih namazı da bu gece için bir ihyadır. Kadir gecesinin alametlerinin belirtileri ise; -Ne soğuk ne sıcaktır, -Aydınlık olur, -Güneş ışınsız doğar. Delilleri ise İbn Hibban şöyle rivayet etti: Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu: ''Kadir gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız doğar. Tam ayın hilal hali (ayın 14. hali) gibidir. Bugün de şeytan önüne çıkmaz.'' (İbn Huzeyme rivayet etti, Albani de senedini tashih etti.) Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Melekler bu gecede yeryüzündeki çakıl taşlarından daha fazladır.'' Müslim'de şöyle bir rivayet vardır; Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ''Kadir gecesinin bitiminde güneş beyaz, ışınsız bir şekilde doğar.''   KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER “Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5) “Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3) KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER Kadir Gecesi’nin İhyâsı Ebû Hüreyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. ” (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü’l–kadr 1) Kadir Gecesi Ne Zaman? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ‘dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan’ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber’e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l–kadr 2, Ta’bîr 8) Âişe radıyallahu anhâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu: “Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l–kadr 3) Âişe radıyallahu anhâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: “Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!” (Buhârî, Leyletü’l–kadr 3) Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ramazan’ın Son On gününde Ne Yapardı? Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ’tikaf 7) Yine Âişe radıyallahu anhâ‘dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8) Kadir Gecesi’nde Nasıl Duâ Edilmeli? Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: – Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. – “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84)
Bunun hakkında ne dediler?
Hiç yorum yazılmamış.